Etagelinde Oisterwijk. Oisterwijk

De lind Oisterwijk

De 'Duizendjarige' Marialinde van Oisterwijk

De oudste vermelding van de linde van Oisterwijk schijnt te dateren uit het jaar 1388. Bij een felle brand die de gemeente teisterde bleef de linde gespaard en dat deed haar toen reeds bovennatuurlijke krachten toegeschreven krijgen.

Op het eind van de 15e eeuw resulteerde dit in het oprichten van een Maria-kapel bij de boom. Hierin plaatste men een 112 cm hoog notenhouten Mariabeeld van de hand van de Brabantse houtsnij-meester van Koudewater. In 1587 speelde brand weer een grote rol. De Geuzen staken de kapel aan en het beeld werd ernstig beschadigd. In 1604 werd een nieuw Christuskind gesneden uit perenhout. De vrede van Munster leidde ertoe dat ook in het katholieke zuiden de protestanten de scepter gingen zwaaien.

De kapel werd in 1727 omgebouwd tot gemeentehuis en in 1899 afgebroken. Het Mariabeeld stond een periode van tweeëneenhalve eeuw bij particulieren, als onderduiker voor de protestanten.

Pas in 1910 werd een speciale kapel in de St. Petruskerk ingericht voor het beeld.

Marialinde van Oisterwijk. Banken

De linde van Oisterwijk in Noord-Brabant heeft ook lange tijd gediend als plaats waar rechtgesproken werd. Niet alleen over de Oisterwijkers maar ook over de dorpelingen van de omliggende gemeenten. De prachtige linde die je tegenwoordig nog steeds kunt vinden op het plein, dat toepasselijk ‘De Lind’ geheten is, is echter niet die boom die al in 1388 vermeld werd. In de 19e eeuw bleek de boom namelijk in een zeer slechte staat te verkeren.

Eerst plantte men een jonge boom in het vermolmde hart van de boom, maar die sloeg niet aan. Toen bleek later dat er in het hart reeds een vernieuwingsboom gevormd was. Deze jonge loot, eigenlijk dus een tweede generatie, is nu te zien in het hartje van Oisterwijk. Je ziet dat een linde in principe niet kapot te krijgen is. Gelukkig maar, want ook deze ‘jonge’ loot is zeer de moeite waard.

Mooi gesnoeid en met een geschiedenis die er wezen mag

De gesteltakken rusten op een stalen frame waarbij nagenoeg jaarlijks de nieuw ontstane scheuten worden verwijderd. Van oudsher is het een gebruik om een centraal punt in het dorp te markeren waar recht werd gesproken of soms tol werd geheven. De etagelinde van Oisterwijk is naar schatting zo’n 250 jaar oud. Oorspronkelijk zou op deze plek al in 1388 (monumentaltrees.com) een boom geplant zijn. Deze boom heeft met zijn ruim 2 eeuwen nog steeds een respectabele leeftijd en het is te waarderen dat de gemeente ook waarde hecht aan dit monument door het een ruime plek te geven.

De boom groeit dan ook nog als een jonge meid en dwingt door zijn aanwezigheid en verschijning respect af. De cultuurhistorische waarde van deze boom is enorm en kan bij behoud van zijn huidige groeiplaats nog vele generaties en eeuwen mee.

Restaurants Oisterwijk

Reacties zijn gesloten.